Bijna 3 maanden na de oplevering en één maand na de verhuizing naar onze nieuwe woning aan de Ticheldreef in Druten is het tijd om de balans op te maken van onze ervaringen tijdens het bouwproces. Samengevat valt die wat ons betreft zeer positief uit. Vanaf het eerste contact met de verkoopbegeleiding, nu inmiddels anderhalf jaar geleden, tot heden hebben wij met alle betrokken medewerkers op een prettige, duidelijke en eerlijke wijze zowel digitaal (via Volgjewoning) als fysiek gecommuniceerd over meerwerk, voortgang, oplevering en nazorg. De start van de bouw was in november 2021 met het slaan van de bodemlus t.b.v. warmtepomp en vervolgens ging het, mede dankzij de zachte winter en de droge zomer, in een vlot tempo door tot de oplevering in september 2022. Direct na de vooroplevering zijn de gesignaleerde (kleine) punten (vooral kit- en verfwerk) aangepakt en bij de definitieve oplevering was er ook bij de keuring door de Vereniging Eigen Huis weinig aan te merken. De daarbij ter beschikking gestelde documentatie was volledig en informatief. Eerder was al afgesproken, dat de geavanceerde apparatuur voor de balansventilatie (wtw-installatie) vanwege leveringsproblemen bij de leverancier in een later stadium zou worden geplaatst. Inmiddels is ook dat in de afgelopen week in orde gekomen. Vorige week was de acuut ontstane rioolverstopping gelukkig ook weer snel opgelost. En nu wonen wij op een prachtige locatie in een mooi en kwalitatief goed gebouwd huis, dat is voorzien van alle moderne energiebesparende maatregelen zoals rondom isolatie, triple-glas, een grondwater-warmtepomp, warmteterugwinning en zonnepanelen. Al met al is het fijn en comfortabel wonen en ook nog eens levensloopbestendig. Met dank aan alle mensen die dit hebben gerealiseerd en in het bijzonder de medewerkers van Van Grootheest met een speciale vermelding voor Wessel, de uitvoerder en Gijs de ‘klusjesman’.

Jos en Hennie Versteeg.