Privacy policy

Dit is het Privacy Statement van Van Grootheest Bouwgroep B.V. , gevestigd aan Argonstraat 26 (6718 WT)  EDE. De volgende bedrijven maken (ieder als zelfstandige rechtsvorm) onderdeel uit van de Van Grootheest Bouwgroep B.V. :

 • Bouwbedrijf Van Grootheest BV
 • Van Grootheest Projekten BV
 • Timmerfabriek Kernhem BV

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, verwerkt Van Grootheest Bouwgroep B.V.  persoonsgegevens. Van Grootheest Bouwgroep B.V. is daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Waarom heeft Van Grootheest Bouwgroep B.V.  dit Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u de website van Van Grootheest Bouwgroep B.V.  bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Van Grootheest Bouwgroep B.V.  worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Van wie verwerkt Van Grootheest Bouwgroep B.V.  persoonsgegevens?

Van Grootheest Bouwgroep B.V.  verwerkt van alle personen met wie wij contact hebben of die onze website bezoeken persoonsgegevens doordat deze personen gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij de persoonsgegevens zelf aan ons hebben verstrekt. Ook verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Bouwbedrijf van Grootheest.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw werknemers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw werknemers ter hand stellen. Zij weten zo precies hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwekt Van Grootheest Bouwgroep B.V. uw persoonsgegevens?

Van Grootheest Bouwgroep B.V. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. De verwerking van uw persoonsgegevens door Van Grootheest Bouwgroep B.V. berust op de navolgende grondslagen:

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om op uw verzoek vóór de totstandkoming van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van Bouwbedrijf van Grootheest, zijnde commerciële doeleinden;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Daarbij worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:

 • voor het afhandelen van uw betaling;
 • om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om diensten bij u te verrichten c.q. om het beoogde eindproduct aan u op te leveren;
 • om u te informeren over een wijziging van onze diensten en producten;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of een reclamefolder;
 • voor het indienen van een belastingaangifte.

Welke persoonsgegevens worden door Van Grootheest Bouwgroep B.V. verwerkt?

Hieronder vindt u per grondslag een overzicht van de persoonsgegevens die wij ten behoeve van de betreffende grondslag verwerken:

 1. Ter uitvoering van de overeenkomst
 •  Voor- en achternaam
 •  Geslacht
 •  Geboortedatum
 •  Geboorteplaats
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 •  Bankrekeningnummer

Met het oog op een gerechtvaardigd belang van Van Grootheest Bouwgroep B.V., zijnde een commercieel belang (versturen van nieuwsbrief)

 •  voor- en achternaam
 •  telefoonnummer
 •  e-mailadres

Ter voldoening aan een wettelijke plicht

 •  uw BTW-nummer

Verwerkt Van Grootheest Bouwgroep B.V. ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Van Grootheest Bouwgroep B.V.  verwerkt van haar werknemers de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens ter voldoening aan haar wettelijke plicht uit hoofde van de Wet op de loonbelasting:

 • burgerservicenummer (BSN)

Neemt Van Grootheest Bouwgroep B.V. beslissingen met behulp van geautomatiseerde besluitvorming?

Van Grootheest Bouwgroep B.V.  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf van Grootheest) tussen zit. Van Grootheest Bouwgroep B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Navision
 • Microsoft Office
 • nl

Hoe lang bewaart Van Grootheest Bouwgroep B.V. uw persoonsgegevens?

Van Grootheest Bouwgroep B.V.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Reden
Personalia Ter uitvoering overeenkomst Zes jaar na einde overeenkomst
Adres Ter uitvoering overeenkomst Zes jaar na einde overeenkomst
e-mailadres Ter uitvoering overeenkomst Zes jaar na einde overeenkomst
Telefoonnummer Ter uitvoering overeenkomst Zes jaar na einde overeenkomst
BTW-nummer Ter voldoening aan een wettelijke plicht Vijf jaar na einde van de overeenkomst
Personalia Commerciële doeleinden Vijf jaar na uitschrijven voor de nieuwsbrief Om er zeker van te zijn dat u niet opnieuw op de betreffende adressenlijst verschijnt
e-mailadres Commerciële doeleinden Vijf jaar na uitschrijven voor de nieuwsbrief Om er zeker van te zijn dat u niet opnieuw op de betreffende adressenlijst verschijnt
Telefoonnummer Commerciële doeleinden Direct na uitschrijven voor de nieuwsbrief Het behouden van uw telefoonnummer is niet nodig ter vervulling van het doel.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Grootheest Bouwgroep B.V.  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Grootheest Bouwgroep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Van Grootheest Bouwgroep B.V. zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Van Grootheest Bouwgroep B.V. gebruikt

Wat zijn cookies?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website van Van Grootheest Bouwgroep B.V. wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website beter te kunnen laten functioneren waardoor de website gebruiksvriendelijker is voor de bezoeker.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de website al eerder heeft bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de al bestaande cookie. Deze cookies worden alleen gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en het verkrijgen van inzicht op het surf- en bezoekgedrag van de bezoekers van onze website. De informatie die wordt verzameld met behulp van analytische cookies is geanonimiseerd. Er worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen, waardoor wij deze cookies zonder toestemming mogen plaatsen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Om uw anonimiteit te garanderen hebben wij het volgende gedaan:

 • we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
 • we hebben het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd;
 • we hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip) van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van andere websites kunt benutten. Voor meer informatie over hoe u de instellingen kunt wijzingen, verwijzen wij u graag naar onderstaande websites:

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Van Grootheest Bouwgroep B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 1. Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Van Grootheest Bouwgroep B.V. stelt te allen tijde aan u beschikbaar dit privacy statement betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen met behulp van dit Privacy Statement.

 1. Het recht op Inzage in uw gegevens

Wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke (categorieën) persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 1. Het recht op rectificatie en aanvulling

U heeft ook het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen een eventuele derde die uw gegevens van ons heeft ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 1. Het recht op verwijdering van de gegevens

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 1. Het recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Grootheest Bouwgroep B.V. onrechtmatig is.

 1. Het recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Van Grootheest Bouwgroep B.V. kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 1. Het recht op dataportabiliteit

Wanneer uzelf uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

 1. Het recht om gegeven toestemming in te trekken

Indien u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld het aan u toesturen van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail toesturen naar mail@grootheest.nl.

Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, heef tu het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Over dit Privacy Statement

Van Grootheest Bouwgroep B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op www.grootheest.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op, via info@grootheest.nl of telefonisch: 0318-419015